single.php
Update wet op kansspelen: waar staan we nu?
content-single.php

Na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 werd er gevreesd voor een nieuwe vertraging van de Wet op Kansspelen, mede doordat de kans bestond dat de wet KOA controversieel zou worden verklaard. Met enige opluchting vernamen wij dat de wet KOA niet controversieel verklaard is door de Eerste Kamer.

Het controversieel verklaren van wetten

Na nieuwe (Tweede Kamer) verkiezingen heeft de Eerste Kamer de mogelijkheid om bepaalde wetsvoorstellen controversieel te verklaren ten tijde van de coalitievorming. Een wetsvoorstel wordt controversieel verklaard als er verwacht wordt dat het wetsvoorstel onder een nieuw kabinet een hele andere uitkomst zou hebben. Als de wet KOA controversieel zou zijn verklaard, zou dit betekenen dat het wetsvoorstel dus opnieuw door de tweede kamer zou moeten. Met het CDA als mogelijke coalitiepartner zou dit funest zijn geweest voor het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel

De Wet Kansspelen op Afstand is nu al het wetsvoorstel met de meeste Kamervragen in de geschiedenis van de moderne democratie in Nederland. In de moderne democratie dient een wetsvoorstel een aantal stappen te doorlopen voordat de wet doorgevoerd wordt:

– Eerst dient het ministerie (in dit geval het Ministerie van Veiligheid en Justitie) een concept-wetsvoorstel op te stellen.

– Vervolgens wordt dit voorstel voorgelegd aan de ministerraad. De ministerraad is een vergadering van alle ministers onder leiding van de premier.

– Na de ministerraad gaat het wetsvoorstel door naar de Raad van State. Dit is een adviesorgaan wat het parlement en de regering adviseert over wetgeving en bestuur.

– Als dit allemaal achter de rug is wordt het wetsvoorstel in de tweede Kamer behandeld.

– Indien het voorstel wordt aangenomen door de Tweede Kamer, gaat het voorstel naar de Eerste Kamer, de Eerste Kamer bepaald uiteindelijk als laatste of het wetsvoorstel wordt doorgevoerd.

Waar staan we nu?

Op 18 april 2017 is een van de laatste stappen gezet richting het doorvoeren van de wet. Toen is de inbreng voor het nader voorlopig verslag ingediend. Dit verslag komt voort uit onderzoek wat door een commissie (die bestaat uit Eerste Kamer leden) gedaan wordt aan de hand van het wetsvoorstel. Dit onderzoek is kort gezegd het analyseren van het wetsvoorstel en het debatteren hierover. Het verslag is momenteel in bewerking en de verwachting is dat, na goedkeuring van het verslag, de wet op de agenda kan worden gezet voor het plenaire debat in de Eerste Kamer. Bij het plenaire debat wordt er direct gestemd of de wet moet worden aangenomen of dat de wet moet worden verworpen. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer het verslag goedgekeurd of afgekeurd wordt. Als het verslag afgekeurd wordt moet er opnieuw inbreng worden geleverd voor een nieuwe poging. Mocht het verslag afgekeurd worden dan zal er wederom vertraging worden opgelopen.

Op het moment dat het verslag wel goedgekeurd wordt en het wetsvoorstel op de agenda wordt gezet, dan is het nog maar de vraag of het wetsvoorstel dit jaar nog behandeld wordt. Het blijft momenteel dus nog onduidelijk of de datum voor het openen van de markt waar men naar streeft (1 januari 2018) gehaald gaat worden.

Deel dit artikel