single.php
Kansspelautoriteit intensiveert maatregelen tegen online kansspelen
content-single.php

In een artikel op de website van de Kansspelautoriteit (KSA), kondigt het overheidsapparaat aan dat het een nieuw handhavingsbeleid gaat voeren om kansspelen op afstand nog verder terug te dringen. De KSA focust zich voornamelijk op kansspelorganisaties die actief de Nederlandse consument benaderen. Momenteel zijn er drie pijlers waarmee de Kansspelautoriteit checkt of een kansspelorganisatie zich hieraan schuldig maakt: (1) de online kansspelaanbieder heeft een website in het Nederlands, (2) heeft een Nederlandse webserver of (3) adverteert via Nederlandse media. Als een organisatie aan een van deze criteria voldoet, onderneemt de Kansspelautoriteit actie. Deze gestelde criteria moeten aanbieders ontmoedigen zich te richten op de Nederlandse consument. Desalniettemin zijn er nog steeds organisaties die succesvol de Nederlandse consument weten te bereiken. Hierom heeft de KSA ervoor gekozen een nieuw handhavingsbeleid te voeren dat ook de rest van de online kansspelaanbieders, die nu buiten het vangnet blijven, moet verdrijven. Met het oog op de Motie Bouwmeester, die stelt dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden, is het interessant om te volgen wat er met deze aanbieders gaat gebeuren in de toekomst.

Naast de eerder gestelde pijlers komen er een aantal toevoegingen bij. Vanaf 1 juni 2017 wordt er onder andere gekeken naar:

 • Websites die domeinnamen gebruiken met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kanspelaanduidingen (bijvoorbeeld: ‘klompenbingo’)
 • Kansspelaanbieders die promoten op websites met een .nl extensie
 • Of er Nederlandse betalingsmethodes worden aangeboden (denk aan iDeal)
 • Het gebruik van geoblocking onder de aanbieders (gebruikers blokkeren op basis van hun locatie).
 • Deze maatregelen hebben een duidelijk effect: websites als PolderCasino, FortuinCasino en Zoncasino hebben hun activiteiten per 1 juni 2017 op ‘hold‘ gezet. Eerder dit jaar verscherpte de KSA al het handhavingsbeleid tegen kansspelen op afstand: indien een bedrijf betrapt wordt op het benaderen van Nederlandse gebruikers, krijgt het meteen een boete in plaats van een aantal waarschuwingsbrieven.

  Ook als een kansspelaanbieder buiten het handhavingsbeleid om weet te werken en daarmee dus wettelijk gezien geen regels overtreedt, kan de Kansspelautoriteit er alsnog voor kiezen om actie te ondernemen indien het risico of de schade naar de consument te groot is. Een voorbeeld hiervan zijn de 55 online-casino apps die verwijderd zijn van de appstores (Google Playstore etc.). Deze apps maken het mogelijk om 24 uur per dag te gokken, wat volgens de KSA gevaarlijk is voor de Nederlandse consument.

  Reactie BD Sport

  Het is goed dat de KSA zich actiever bezig houdt met het weren van illegale kansspelaanbieders. De consument is niet gebaat bij malafide en twijfelachtige aanbieders van kansspelen. De focus moet echter worden gelegd op de definitie van een illegale kansspelaanbieder. Is een Europese aanbieder die actief is in een groot deel van de EU illegaal? In Nederland wel, omdat wij een wet hanteren uit 1964. Indien de overheid er daadwerkelijk naar streeft de consument te beschermen is het noodzakelijk om de wetgeving met spoed aan te passen. Diezelfde aanbieder is wel legaal in landen als België, Engeland en Duitsland. Deze omringende landen hebben laten zien dat legalisatie en eventuele regulatie van kansspelen op afstand kan leiden tot een transparantere en veiligere manier van online kansspelen voor de gebruiker. Kent het internet grenzen waardoor iedereen zonder Nederlandse vergunning als illegaal wordt gezien? De maatregelen van de KSA zullen ongetwijfeld effect sorteren, hoewel (een deel van) de 1,5 miljoen Nederlanders die online deelnemen aan kansspelen ongetwijfeld een andere manier zullen vinden. Immers, zoveel grenzen kent het internet niet. Een aanbieder in België biedt een Nederlandse website aan, omdat Nederlands de voertaal is. De wet waardoor de Nederlandse consument daadwerkelijk beschermd moet worden ligt al enige tijd bij de Eerste Kamer. De eeuwigdurende lobby van tegenstanders, waaronder naast Christelijke politieke partijen ook Novamedia (bekend van o.a. de Postcode- en Vriendenloterij) lijkt opnieuw succesvol en vindt er nog meer vertraging plaats. Vooral inmenging van lobbyisten roepen vraagtekens op. Willen zij de consument beschermen of hun eigen product?
  Deel dit artikel